Valilikten Mevsimlik İşçi Ücreti Uyarısı

Kayısı Hasat döneminin başlaması ile birlikte Malatya’ya gelen Mevsimlik Tarım İşçilerinin günlük ücretleri konusunda farklı ödemelerin olduğu konusunda Malatya Valiliğine ulaşan bildirimler sonucunda konu ile ilgili Valilik tarafından duyuru yayımlandı. Günlük yevmiyelerin 2015,70 TL’den düşük verilmesi durumunda yasal işlem uygulanacağı uyarısının yapıtlığı duyuruda,” Bilindiği üzere “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının” 27 Mayıs 2010 Perşembe günü 27593 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği” nin 11. Maddesinin e) bendi ve 12. Maddenin 2. Bendinde “İşçilerin Günlük Kazançları 4857 sayılı İş Kanunun 39 uncu maddesinde belirtilen günlük brüt kazançları asgari ücretin altında olamaz, ücretler kararlaştırılan ödeme biçimine göre işverence her işçinin kendisine ödenir” hükmü gereğinde; 01.07.2022 – 31.12.2022 dönemi için belirlenen asgari ücretin brüt altında bir ücret ödenmeyeceği açıkça belirtilmiştir. Dolayısıyla herhangi bir kurum/kuruluş, (STK) mevsimlik tarım işçilerinin ücretlerini belirleme yetkisi bulunmamaktadır. 2022 yılı Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere aylık asgari ücret brütü 6.471.00 TL’nin Günlük asgari ücret brütü 2015,70 TL (iki yüz on beş lira yetmiş kuruş) olup bu ücretin altında işçi çalıştırılan işverenlerin tespiti halinde yasal işlem uygulanacaktır.” denildi.

Foto: Alişan Hayırlı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.